Zgoda prywatności

Emilya Care poważnie traktuje ochronę danych naszych klientów. Z zasady ochrona Państwa prywatności jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego też przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest dla nas naturalne. Ponadto ważne jest dla nas, aby nasi klienci zawsze wiedzieli, kiedy przechowujemy jakie dane i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Przetwarzanie danych do celów przetwarzania umów

Przetwarzanie przez nas przekazanych przez Państwa danych osobowych (takich jak nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu itp.) jest niezbędne do prawidłowego przebiegu stosunku umownego i automatycznego tworzenia umów.

Twoje dane będą przechowywane i wykorzystywane w następujących celach:

– Przygotowanie umów o świadczenie usług maklerskich/usług/obsługi biurowej po udanym pośrednictwie.

– Przygotowanie faktur.

– Na ewentualny kontakt z nami lub ich niezależnym opiekunem.

Wypełniając swój profil, udostępniasz nam swoje dane. Są one widoczne tylko dla umawiających się stron i dla Ciebie samego. Dla wszystkich innych użytkowników platformy jesteś prowadzony pod wskazaną nazwą użytkownika i tylko odpowiednie dane są widoczne dla tematu. Jeśli nie dojdzie do nawiązania stosunku umownego za pośrednictwem mediacji, abyś mógł w każdej chwili całkowicie usunąć swoje dane w ustawieniach swojego konta.

Ponadto dane są przechowywane i wykorzystywane, o ile jesteśmy prawnie zobowiązani do ich gromadzenia, np. w celu zachowania wymaganych okresów przechowywania danych w urzędzie skarbowym. Opiera się on na art. 6 ust. 1 lit. b) i c DSGVO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów. Przechowujemy jednak Państwa dane osobowe tak długo, jak długo jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, na przykład ze względu na obowiązki w zakresie przechowywania danych lub terminy przedawnienia dla ewentualnych roszczeń prawnych, które jeszcze nie wygasły.

Dalsze przetwarzanie danych osobowych, które opisano w dalszej części, odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą (dobrowolnie).

Prawa do ochrony danych osobowych klienta i dane kontaktowe

W każdej chwili można uzyskać od nas informacje o przechowywanych danych osobowych (art. 15 DSGVO), zażądać ich poprawienia (art. 16 DSGVO), usunięcia (art. 17 DSGVO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO) oraz dochodzić prawa do przekazywania danych (art. 20 DSGVO). Ponadto mogą Państwo w każdej chwili zmienić lub odwołać swoją deklarację zgody bez podania przyczyny z mocą obowiązującą w przyszłości (art. 21 DSGVO). Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed odwołaniem. W wyżej wymienionych celach prosimy o kontakt z jednym z poniższych adresów:

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Emilya Care

Dyrektor zarządzający: Christian Poral

Hindenburgstraße 296 – 298

41061 Mönchengladbach, Niemcy

Telefon: +48 (0)729 362 590

E-mail: Datenschutz(at)emilya-care.de

Dalsze informacje można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności

oświadczenie o ochronie prywatności

1. ochrona danych w skrócie
Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe znajdują się w stopce tej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane przez Państwa przekazując je nam. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia, że strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na ten i inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto mają Państwo prawo, w pewnych okolicznościach, żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w deklaracji o ochronie danych osobowych w punkcie “Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.
Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfingu jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas surfingu nie można przypisać do Ciebie.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz opcji rezygnacji można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności.

2. hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest prowadzona przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach gospodarza. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, informacje meta- i komunikacyjne, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do stron internetowych i inne informacje generowane przez stronę internetową.

Gospodarz służy do realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

3) uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym wyjaśnieniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować osobiście. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Odniesienie do właściwego urzędu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Emilya Care
Christian Poral

Hindenburgstraße 296 – 298

41061 Mönchengladbach, Niemcy

Telefon: 02161 468 0 999
E-mail: datenschutz@emilya-care.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA SZTUCE. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA KONKRETNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O TE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, ZNAJDUJE SIĘ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. JEŻELI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia DSGVO zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, że dane, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Państwu lub stronie trzeciej w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania lub usuwania. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:
 Jeśli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania kontroli mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
    Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
    Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
    Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a interesami firmy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w terminalu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawianiu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczać i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez Państwa (np. funkcja koszyka zakupów) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznego i optymalnego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych) są przechowywane, to są one oddzielnie rozpatrywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zgłoszona.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek dotyczy realizacji umowy lub jest konieczny do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Przesyłane nam przez Państwa dane kontaktowe pozostaną u nas aż do momentu usunięcia danych, odwołania zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5) wtyczki i narzędzia

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Źródło: eRecht24 (Przetłumaczone przez deepl.com)

Korzystanie z Google Analytics

Używamy Google Analytics do analizy wykorzystania strony internetowej. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych.
Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Google przetwarza dane na potrzeby korzystania z witryny internetowej w naszym imieniu i jest umownie zobowiązany do podjęcia działań w celu zapewnienia poufności przetwarzanych danych.

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej zostaną zapisane następujące dane:
* Pages viewed
* Zamówienia obejmujące obrót i zamawiane produkty
* Twoje zachowanie na stronach (np. kliknięcia, przewijanie i długość pobytu).
* Twoja przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)
* Twój adres IP (w formie skróconej, tak aby nie było możliwe jednoznaczne przypisanie)
* Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, urządzenie końcowe i rozdzielczość ekranu.
* Źródło wizyty (tj. z której strony internetowej lub nośnika reklamowego do nas dotarłeś)

Dane te są przesyłane na serwer Google w USA. Google będzie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych zawartych w umowie UE-USA w sprawie ochrony prywatności.
Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce internetowej przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Te pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, który może być użyty do rozpoznania użytkownika, gdy odwiedzi on stronę internetową w przyszłości.
Zarejestrowane dane są przechowywane wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia ocenę pseudonimicznych profili użytkowników. Te dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Pozostałe dane są przechowywane w formie zagregowanej przez czas nieokreślony.
Jeśli nie zgadzasz się z kolekcją, możesz temu zapobiec, instalując raz dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics.
Źródło: traffic3.net (Przetłumaczone przez deepl.com)

Wykorzystanie funkcji Google Adwords Conversion Tracking (śledzenie konwersji słów)

Używamy Google Adwords Conversion Tracking, dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych.
Google Adwords Conversion Tracking to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Google przetwarza dane na potrzeby korzystania z witryny internetowej w naszym imieniu i jest zobowiązany umownie do podjęcia działań w celu zapewnienia poufności przetwarzanych danych.

Nagrywamy, kiedy wizyta na stronie internetowej skutkuje rejestracją.

Dane będą przetwarzane i przechowywane w sposób opisany w sekcji “Korzystanie z Google Analytics”.

Mouseflow

Strona ta wykorzystuje Mouseflow, narzędzie analizy internetowej Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, do rejestrowania losowo wybranych pojedynczych wizyt (tylko z anonimowym adresem IP). Wynikiem tego jest protokół ruchów myszki, kliknięć myszką i interakcji z klawiaturą, z zamiarem losowego odtworzenia poszczególnych wizyt na tej stronie jako tzw. powtórki sesji, a także ich oceny w postaci tzw. heat map i wyprowadzenia ewentualnych ulepszeń dla tej strony. Dane zebrane przez Mouseflow nie są danymi osobowymi i nie będą przekazywane osobom trzecim. Przechowywanie i przetwarzanie zebranych danych odbywa się na terenie UE.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były gromadzone przez Mouseflow, możesz zgłosić sprzeciw wobec nich na wszystkich stronach internetowych, które korzystają z Mouseflow, klikając na następujący link: https://mouseflow.com/opt-out/